POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w Sklepie jest Sprzedawca, czyli KOMPANIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Eustachego Tyszkiewicza 13/U4, 01-157 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000486024, NIP 9562305287, nr REGON 34150648000000

Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej "RODO" oraz przepisach ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. z późniejszymi jej zmianami.

Dobrowolność przekazania nam danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże jest jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie tych umów w Sklepie.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

Jako podstawę i cel przetwarzania danych osobowych stanowią:

 1. zgoda użytkownika Sklepu na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych, w szczególności wiadomości o aktualnej ofercie i akcjach promocyjnych - Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, w szczególności polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

 1. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą;
 2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
 4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, w zależności od sposobu korzystania ze Sklepu przez użytkownika tj. podczas:

 1. czynności przetwarzania danych osobowych w celu założenia konta w Sklepie dla potrzeb świadczenia usługi prowadzenia konta
  • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, firma),
  • dane kontaktowe (adres zamieszkania/korespondencyjny, adres siedziby, numer telefonu, adres e-mail),
  • dane rejestrowe przedsiębiorcy (NIP, KRS, REGON),
  • numer rachunku bankowego,

  przez okres posiadania konta w serwisie oraz przez okres 6 lat od dnia usunięcia konta,

 2. czynności przeglądania strony internetowej Sklepu w celu zapoznania się z treścią Sklepu oraz jego ofertami:
  • historia przeglądania stron w Sklepie,
  • preferencje użytkownika,
  • płeć,
  • grupa wiekowa i zainteresowania użytkownika,
  • dane dotyczące lokalizacji, adresu IP,
  • identyfikator urządzenia użytkownika,
  • dane dotyczące przeglądarki użytkownika oraz stosownego systemu operacyjnego,

  do czasu opuszczenia stron serwisu przez użytkownika i usunięcia plików cookies,

 3. czynność realizacji złożonego zamówienia w celu wykonania umowy:
  • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, firma),
  • dane kontaktowe (adres zamieszkania/korespondencyjny, adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej),
  • dane rejestrowe (NIP, KRS, REGON), numer rachunku bankowego

  przez okres 6 lat od dnia zrealizowania zamówienia i wystawienia dowodu sprzedaży,

 4. czynności księgowo-rozliczeniowe w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa obciążających Administratora w związku z realizacją umowy:
  • dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię i nazwisko, firma, adres),
  • dane rejestrowe (NIP, KRS, REGON), numer rachunku bankowego,

  przez okres 6 lat od dnia wykonania umowy,

 5. czynności wypełnienia formularza kontaktowego w celu nawiązania kontaktu z Administratorem i podjęcie działań na żądanie użytkownika:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,

  przez okres 1 roku od dnia otrzymania wiadomości.

 6. otrzymywania usługi Newslettera w celu otrzymywania informacji od Administratora o aktualnościach w ofercie:
  • imię,
  • nazwisko,
  • e-mail,

  do czasu wypisania się z usługi Newslettera,

 7. czynności analityczno-statystyczne - w celu gromadzenia danych statystycznych z uwzględnieniem analizy sposobu posługiwania się Sklepem przez Klienta, jego preferencji oraz wyborów:
  • lokalizacja,
  • adres IP,
  • identyfikator urządzenia,
  • dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego,
  • czas aktywności użytkownika,
  • historia wyszukiwania użytkownika,
  • ilość odsłon towaru,
  • wyborów użytkownika,

  do czasu usunięcia plików cookies przez użytkownika,

 8. dochodzenie roszczeń i ich egzekucja w celu realizacji uprawnień Administratora
  • imię,
  • nazwisko,
  • e-mail,
  • nazwa Użytkownika,
  • adres do doręczeń,
  • numer rachunku bankowego,

  pzez okres 6 lat od dnia doręczenia towaru,

 9. rozpoznawania reklamacji w celu realizacji rękojmi, skarg oraz wniosków:
  • imię,
  • nazwisko,
  • e-mail,
  • historia zamówień,
  • a także inne wskazane przez klienta,

  przez okres 6 lat od dnia dostawy towaru,

 10. marketingu do celów marketingu usług Sprzedawcy oraz jego partnerów:
  • imię,
  • nazwisko,
  • firma,
  • e-mail,
  • adres zamieszkania/korespondencyjny,
  • historia zamówień i interakcji Użytkownika,

  do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie,

 11. realizacja płatności online w celu uiszczania należności za towary
  • imię,
  • nazwisko,
  • e-mail,
  • numer rachunku bankowego,

  przez okres 6 lat od dnia dostawy towaru,

Lista podmiotów, które są odbiorcami danych osobowych jest zawarta w załączniku nr 5 do Regulaminu wraz ze wskazaniem celu przekazania danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych. Informujemy, że ewentualne przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską (np. w przypadku serwisów Google oraz Facebook) odbywa się przy zastosowaniu najwyższych standardów polityk prywatności deklarowanych przez te podmioty, opartych na standardowych klauzulach umownych, co jest zgodne z art. 46 i art. 47 RODO.

Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikom Sklepu przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przeniesienia danych do innego administratora
 6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

Użytkownicy Sklepu mają prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu realizacji swoich praw, a także wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą - Administratorem poprzez:

 1. adres pocztowy: ul. Sobieskiego 39 14-200 Iława,
 2. adres e-mail: [email protected],
 3. telefonicznie od godz. 8 do 16 pod numerem: tel. + 48 573 449 431.

W przypadku, gdyby zaistniała wątpliwość co do zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, informujemy o możliwości złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

LISTA PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SPRZEDAWCĄ ORAZ/LUB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA SPRZEDAWCY W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM PLIKÓW COOKIES ORAZ/LUB PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Ceneo sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

[Pliki cookies] Zbadanie opinii o poziomie zadowolenia klientów z przeprowadzonego zakupu lub objęcie zakupu Programem Ochrony Kupujących

Opineo sp. z o.o.
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław

[Pliki cookies] Prezentowanie i wyrażanie opinii na stronach internetowych zewnętrznego serwisu internetowego

Skąpiec sp. z o.o.
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław

[Pliki cookies] Informowanie Klientów o tym, w którym sklepie kupią poszukiwany przez siebie produkt, jakie warunki sprzedaży oferuje sklep oraz jaką ma opinię wśród Klientów

Trusted Shops GmbH
Subbelrather Str. 15 C, 50823 Köln, Niemcy

[Pliki cookies] Zbadanie opinii o poziomie zadowolenia Klientów z przeprowadzonego zakupu lub objęcie zakupów ochroną Kupującego

Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software)
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

[Pliki cookies] Mierzenie ruchu na stronach internetowych, raportowanie o błędach aplikacji, tworzenie statystyk

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

[Pliki cookies] Analizowanie aktywności Klientów 

Google Ireland Ltd (Google Adwords, Double Click Manager, Double Click Search, Remarketing Service, Firebase)
Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia

[Pliki cookies] Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi

Microsoft Bing
Microsoft Corporation;
One Microsoft Way; Redmond, WA 98052, USA

[Pliki cookies] Określenie profilu klienta Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi
Allegro Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań

[Pliki cookies] Określenie profilu klienta

Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi

Benhauer sp. z o.o.
ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków

[Pliki cookies] Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi; Analiza ruchu na stronie

Facebook
Facebook Ireland ltd.
4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlandia

[Pliki cookies] Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com Reklamowanie i mierzenie ruchu

Instagram
Facebook Ireland ltd.
4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlandia

[Pliki cookies] Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego www.instagram.com

Vimeo inc.
555 West 18th Street
10011 Nowy Jork, USA

[Pliki cookies] Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu wideo www.vimeo.com

Youtube
Google LLC, D/B/A YouTube
901 Cherry Ave.
San Bruno, CA 94066 USA

[Pliki cookies] Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu wideo www.youtube.com

Pinterest Inc
651 Brannan Street,
San Francisco, CA 94107, USA.

[Pliki cookies] Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego www.pinterest.com

PayU S.A.
Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań

Zrealizowanie płatności

PayU S.A.
Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań

Zrealizowanie płatności

Paypal Polska sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Zrealizowanie płatności

ORDERSOFT Sp. z o.o
Zakopiańska 150; 60-467 Poznań

Realizacja zamówienia oraz nadanie paczek bezpośrednio do klientów

BaseLinker Sp. z o.o.
Plac Solny 15, 50-062 Wrocław

Realizacja zamówień

Centrum Technologii Informatycznej
Zygmunt Wilder
ul. Jałowcowa 35, 44-100 Gliwice

Realizacja zamówień

Comarch S.A
al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków

Realizacja zamówień

Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

Realizacja przesyłek

UPS Polska sp. z o.o.
ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa

Realizacja przesyłek

DPD sp. z o.o.
ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa

Realizacja przesyłek

DHL Express (Poland) sp. z o.o.
ul. Wirażowa 37, 02-158 Warszawa

Realizacja przesyłek

InPost sp. z o.o.
EQUAL BUSINESS PARK Budynek B
ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków

Realizacja przesyłek

POLITYKA COOKIES

W celu efektywnego korzystania ze strony internetowej naszego Sklepu przez użytkowników wykorzystujemy ciasteczka, w tym usługi analizy zasobów sieci internetowej oraz wtyczki obsługujące media społecznościowe, zgodnie z art. 6 §1 przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z tym, stosujemy ciasteczka i usługi, które umożliwiają pełną funkcjonalność naszego Sklepu, dzięki czemu jest atrakcyjna dla użytkowników Sklepu na poziomie funkcjonalnym oraz wizualnym.

Ciasteczka (cookies) to pliki (informacje) tekstowe przesyłane przez serwer WWW w trakcie korzystania z sieci Internet oraz zapisywane na urządzeniu użytkownika, rejestrujące jego aktywność oraz zawierające indywidualny numer. Pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych serwerowi, który je utworzył. Sprowadza się to do tego, że zapisujemy ustawienia użytkowników Sklepu oraz wypełnione przez nich formularze, aby nie było potrzeby ponownego wprowadzania danych. Jednocześnie przykładamy najwyższą staranność w ostrożnym i należytym posługiwaniu się danymi osobowymi.

W dalszej części niniejszego dokumentu znajdują się informacje na temat wykorzystywania ciasteczek i usług znajdujących się na stronie Sklepu. Istnieje możliwość wyłączenia wszystkich ciasteczek lub według własnego wyboru poszczególne funkcje poprzez zablokowanie lub usunięcie ciasteczek z poziomu używanej przeglądarki internetowej przez użytkownika Sklepu. Istnieje również możliwość oddzielnego wyłączenia poprzez zainstalowanie ciasteczka typu opt-out (ciasteczka oznaczające rezygnację z korzystania z ciasteczek). Należy mieć na uwadze, że ich wyłączenie jest konieczne na wszystkich przeglądarkach z jakich korzysta użytkownik, natomiast jeśli użytkownik usunie wszystkie ciasteczka w swojej przeglądarce, również to wpłynie na ciasteczko rezygnacyjne typu opt-out.

Informacje ogólne

Sklep nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Polityka cookies wraz z Polityką Prywatności, stanowiącą załącznik nr 4 do Regulaminu określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu i jest zgodna z przepisami art. 173, art. 174 oraz art. 209 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne wraz z późniejszymi zmianami oraz RODO, a także wrażającą RODO ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Korzystanie ze Sklepu wymaga wyrażenia akceptacji Polityki cookies, o której klient zostanie poinformowany po wejściu na stronę internetową.

Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują zapis oraz przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dokonać samodzielnie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej, usunąć je lub wyłączyć, jednakże może to wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Rodzaje plików cookies

Sklep stosuje dwa rodzaje plików cookies tj. sesyjne oraz trwałe.

Sesyjne pliki cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostaną w nim do momentu zakończenia sesji korzystania z danej przeglądarki. Zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Ich sposób działania nie pozwala na pobieranie danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji przeglądarki internetowej lub wyłączenie urządzenia nie doprowadzi do usunięcia ich z urządzenia. Funkcjonowanie trwałych plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych lub poufnych z Twojego urządzenia.

Cel stosowania plików cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celach:

 1. statystycznych,
 2. marketingowych,
 3. utrzymania sesji Użytkownika (podczas zalogowania na Koncie) oraz na każdej podstronie Sklepu umożliwienia korzystania z Konta Klienta,
 4. dostosowywania zawartości Sklepu do preferencji użytkownikaoraz optymalizacji jego funkcjonowania,
 5. tworzenia statystyk do wyświetlania określonych funkcji Sklepu,
 6. pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze Sklepu.

Lista podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą oraz/lub świadczących usługi dla Sprzedawcy w związku ze stosowaniem plików cookies oraz przetwarzaniem danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. Podmioty zewnętrzne, które mogą stosować pliki cookies na stronie Sklepu zostały oznaczone zwrotem "[Pliki cookies]"" w rubryce "cel". Informacje na temat stosowania plików cookies przez poszczególne podmioty zewnętrzne znajdują się na stronach internetowych tych podmiotów w zakładkach dotyczących ich własnej polityki cookies oraz/lub polityki prywatności.

Profilowanie

Informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy w celu profilowania w celu ustalenia prawdopodobieństwa dokonania zakupu oraz personalizowania reklam produktów naszego Sklepu.

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarkach internetowych dostępne są na stronach wskazanych poniżej:

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Opera
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Instrukcje dla urządzeń mobilnych:

Android
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1

iOS (Safari)
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Pliki do pobrania

Polityka prywatności (PDF)