• Konkurs

🎁 Wygraj maszynę do szycia model Minerva MC250c 🎉!
Marzysz o odświeżeniu wyposażenia swojej domowej pracowni krawieckiej albo dopiero rozpoczynasz przygodę z szyciem i chciałabyś mieć profesjonalny sprzęt do szycia?
Weź udział w naszym konkursie i walcz o wspaniałą nagrodę 🎁.
👉 Zadanie konkursowe: napisz w komentarzu "konkurs" - a my w wiadomości prywatnej prześlemy Ci szczegóły ✂️!
Będzie nam miło jeśli udostępnisz ten post znajomym, tak aby każdy mógł wziąć udział w naszej niesamowitej zabawie 😍!
📆 Konkurs trwa od 8 września do 1 października 2021 do godziny 23:59. Nie zwlekaj!

Regulamin konkursu na profilu Facebook - Wygraj maszynę do szycia
Minerva MC250c - 08.09.2021 r.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

  • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs jest organizowany pod nazwą - Wygraj maszynę do szycia Minerva MC250c - 08.09.2021 r.

Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest Sklep internetowy Tkaniny24.pl, działający pod adresem https://tkaniny24.pl, prowadzony jest przez Kompanio sp. z o.o., Tyszkiewicza 13/U4, 01-157, Warszawa, NIP:9562305287.

Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie Facebook: https://www.facebook.com/tkaniny24pl. Konkurs jest przeprowadzany w okresie od dnia 08.09 (od godziny 11:00) do 01.10 (do godziny 23:59.).

  • 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  2. nie jest pracownikiem organizatora.
  3. nie jest członkiem rodziny organizatora.
  4. jest fanem profilu Facebook, na którym odbywa się konkurs.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 

  • 3 NAGRODY

Nagrodą główną w Konkursie jest maszyna do szycia Minerva B32 o wartości 1,600 zł.

 Zdobywcą nagrody głównej w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, która w czasie trwania konkursu, wykona zadanie konkursowe. 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, każdy powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć przez komunikator Messenger w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu za pomocą e-maila, Messengera lub za pośrednictwem poczty na adres zamieszkania wskazany przez Laureata, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez organizatora.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez wyżej wymieniony serwis, ani z nim związany.

 

  • 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, adresu zamieszkania, numeru tel. kontaktowego, niezbędnych do przekazania nagrody.

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

  • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

 

 

07.09.2021, Kraków.